top of page

團隊架構

管理委員會

youhchen.jpg

Prof. Frank Youhua CHEN

陳友華教授

項目負責人

ezgif-7-f6b9efe50a1c.jpg

Prof. Eng-kiong YEOH

楊永強教授

執行顧問

Eliza_Wong_2.jpg

Prof. Eliza Lai-yi WONG

黃麗儀教授

執行顧問

執行統籌

16_MS_SHUM_Stephen_Wan_Hang_Photo.jpg
HKCS_Hera.jpg
zhang_STF.jpg

Prof. Stephen Wan Hang SHUM

岑運亨教授

執行項目負責人

Ms Hera LEUNG

梁曉華女士

項目經理

Dr. Qingpeng ZHANG

張清鵬博士

dannii.yeung_STF.jpg

Dr. Danni Yuen Lan YEUNG

楊婉蘭博士

顧問團隊

Dr. Stephan DYCKERHOFF.jpg
圖片1.jpg
Dr. anthonykwok photo.jpg

Dr. Stephan DYCKERHOFF

司徒文博士

Ms Eva LIU

廖綺華女士

Dr. Anthony Wai-leung KWOK

郭慧良博士

專業外展團隊

Presentation1_edited.jpg

本計劃的外展團隊由註冊護士(普通科及精神科), 登記護士, 註冊社工, 營養師, 保健員組成,已於本計劃服務超過1600名長者。我們針對共同目的與功能,共同運作,以社區照顧方式來為個案處理各種不同需要。經過各專業間充分溝通,共同為個案擬定適合的計畫並由個案管理員將專業團隊建議執行,並統整給予個案了解。

 

bottom of page